Звіт про конференцію «Краплини життя»

З 14 по 16 травня в Києві проходила перша Всеукраїнська конференція з питань грудного вигодовування, організована Асоціацією свідомого батьківства.

     Конференція проводилася за підтримки: Міністерства охорони здоров'я України, КМДА, Головного управління  у справах сім'ї, молоді та спорту КМДА, Державної служби  молоді і спорту України,  Проекту «Здоров'я матері і дитини», Центру розвитку родини «Сімейне коло».

          Серед фахівців на конференції були представники міст: Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Луганськ, Алчевськ, Донецьк, Кременчук, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Гребінка, Бердичів, Житомир, Біла Церква, Ізмаїл та  міжнародні учасники з Москви (Російська Федерація), Владивостока (РФ), Кишенева (Молдова), Мінська (Республіка Білорусь).

         За три дні учасниками конференції стали 181 фахівець, не рахуючи організаторів і волонтерів. Серед них 67 консультантів, 84 представників медичних установ, 30 доповідачів.

        До уваги учасників було запропоновано близько 40 доповідей для ознайомлення з гострими питаннями і проблемами з грудного вигодовування. Формат конференції обмежує час виступів, але дає можливість побачити, на які теми слід проводити майстер-класи, семінари та практичні заняття. На жаль, не було можливості розгорнуто провести семінари з кожної оголошеної теми, але відбулося головне – зосереджено увагу до важливих питань. Був закладений міцний фундамент для подальшої роботи і підвищення рівня професіоналізму консультантів з грудного вигодовування. Заплановано проведення  нових навчальних програм. Була досягнута мета - ознайомити медичних працівників  з досвідом консультантів з грудного вигодовування, створити коло спілкування та взаємодії.

       Прийнято рішення на  наступній конференції  більше уваги приділити практичним аспектам і навичкам в області консультування з грудного вигодовування.

        Цього разу було проведено 5 майстер-класів, розпочато збір тем на наступну конференцію. Ми активно готуємо програму другої конференції і хочемо врахувати всі побажання і пропозиції.

        В рамках конференції пройшли тематичні заняття для батьків на тему грудного вигодовування. Був представлений показ сучасного одягу для вагітних і жінок, що годують груддю, від українських виробників:  «Я мама», «Груднічок», «Ділова мама», «Макошь» і магазина товарів для вагітних «Ramilee». Гостей вразили майстер-класи зі створення мотанок, витинанок з паперу,  використання слінгу, таємниць завершення грудного вигодовування. За два дні програму для батьків відвідали 112 чоловік. І кожен отримав подарунки від спонсорів.

 Кожна краплина води, що впала на землю, готує грунт до прийняття дощу. Кожна краплина молозива, адаптує організм новонародженого до життя. Кожна дитина, яка годувалася маминим молоком, є частиною здоров'я нації! 

 Дякуємо всім, хто вклав краплину свого досвіду в розвиток потрібної професії – консультант з питань грудного вигодовування!

До нових зустрічей!

 З повагою, організатори конференції, в особі Лариси Чепрасової, Наталії Мовчан, Бориса Іващенко, Дарини Білоконь і Юлії Переверзій.

 
Отчет о конференции «Капли жизни»

С 14 по 16 мая в Киеве проходила первая Всеукраинская конференция по вопросам грудного вскармливания, организованная Ассоциацией осознанного родительства.

 Конференция проводилась при поддержке: Министерства здравоохранения Украины, КГГА, Главного управления  по делам семьи, молодежи и спорта КГГА, Государственной службы  молодежи и спорта Украины,  Проекта «Здоровье матери и ребенка», Центра развития семьи «Семейный круг».

 Среди специалистов на конференции были представители таких городов: Киев, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Луганск, Алчевск, Донецк, Кременчуг, Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Гребенка, Бердичев, Житомир, Белая Церковь, Измаил и  международные участники из Москвы (Российская Федерация), Владивостока (РФ), Кишенева (Молдова), Минска (Республика Беларусь).

 За три дня участниками конференции стали 181 специалист, не считая организаторов и волонтеров. Среди них 67 консультантов, 84 представителя медицинских учреждений, 30 докладчиков.

 Вниманию участников было предложено более 40 докладов для ознакомления с самыми насущными вопросами и проблемами по грудному вскармливанию. Формат конференции ограничивает время выступлений, но дает возможность увидеть на какие темы следует проводить мастер-классы, семинары и практические занятия. К сожалению, не было возможности развернуто провести семинары по каждой озвученной теме, но состоялось главное – привлечено внимание к основным вопросам. Был заложен крепкий фундамент для дальнейшей работы и повышения уровня профессионализма консультантов по грудному вскармливанию. Запланировано проведение  новых обучающих программ. Была достигнута цель - ознакомить медицинских работников  с опытом консультантов по грудному вскармливанию и создать поле общения. Положено начало взаимодействия.

Принято решение на  следующей конференции  больше внимания уделить практическим аспектам и навыкам в области консультирования по грудному вскармливанию.

В этот раз, было проведено 5 мастер-классов и начат сбор тем на вторую конференцию.

Мы активно готовим программу второй конференции и хотим учесть все пожелания и предложения.

 В рамках конференции прошли тематические занятия для родителей на тему грудного вскармливания. Был представлен показ современной одежды для беременных и кормящих женщин от украинских производителей:  «Я мама», «Грудничок», «Деловая мама», «Макошь» и магазина товаров для беременных «Ramilee». Гостей впечатлили мастер-классы по мотанкам, вытынанкам из бумаги,  использованию слинга, секретам отлучения от груди.

За два дня программу для родителей посетили 112 человек. И каждый ушел с подарками от спонсоров.

 Каждая капля воды, упавшая на землю, готовит почву к принятию дождя. Каждая капля молозива, адаптирует организм новорожденного к жизни. Каждый ребенок, вскормленный молоком матери, есть частью здоровья нации!

 Спасибо всем, кто вложил каплю своего опыта в развитие нужной профессии – консультант по вопросам грудного вскармливания!

До новых встреч!

 С уважением, организаторы конференции, в лице Ларисы Чепрасовой, Натальи Мовчан, Бориса Иващенко, Дарины Белоконь и Юлии Переверзий.

 Счетчик сайта - www.asb.in.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8E--%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-/
www.asb.in.ua © 2011-2017